Bunaken, oct 26

oct 26, 2 morning dives and 1 afternoon dive

gpstrack20151026

Dive 1: SachikoDive 2: Lekuan II - Tanjung IIDive 3: Lekuan III - Tanjung
Bunaken, oct 25 << current page >> Bunaken, oct 27